What's on
Loading Events

Polish Heritage Days Exhibition

 

Polish Heritage Days to coroczny festiwal organizowany i prowadzony pod patronatem Ambasady RP w Londynie. Ideą Polish Heritage Days jest promowanie i celebrowanie polskiej kultury, dziedzictwa minionych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.